Auteur

Niels Gilbert

Grotere internationale rol voor de euro vereist sterker fundament

Mede door de grote rol van de dollar is Europa gevoelig voor politieke en economische ontwikkelingen in de Verenigde ­Staten. Tegen die achtergrond klinkt een roep om het internationale gebruik van de euro te stimuleren. Ligt hier een taak voor de ­centrale bank?

De centrale bank als backstop voor overheden

De centrale bank kan eraan bijdragen liquiditeitscrises te voor­komen door zich op te stellen als backstop in de markt voor staatspapier.

Tekort optimistischer ingeschat bij dreigende overschrijding begrotingsnorm


Bedrijfsinvesteringen en bancair krediet in de eurozone


Kredietverlening en herstel externe positie GIPS-landen


Een scenario-analyse voor de Nederlandse overheidsschuld


Begrotingslessen uit de crisis


De Europese overheidsfinancien tijdens de crisis