Auteur

Niek Stadhouders

Hogere kapitaalrente in zorg na liberalisering wijst op marktmacht banken

Sinds de liberalisering van de Nederlandse zorgkapitaalmarkt zijn zorginstellingen voor leningen afhankelijk van commerciële kapitaalverstrekkers, terwijl de financiering voorheen door de overheid geborgd werd. Wat zijn de gevolgen voor zorginstellingen van de groeiende rol van commerciële kapitaalverstrekkers?

Zonder volumebeheersing onvoldoende kostenbeheersing bij dure medische technologie

In een recente kamerbrief zette de minister van VWS uiteen hoe aan de VWS-thema's uit het coalitieakkoord vorm gaat worden gegeven. Er wordt ingezet op inkoopprijsverlaging bij dure geneesmiddelen, maar eerder onderzoek toont aan dat aanzienlijke prijsverlagingen leiden tot een volumetoename en daarmee juist niet in een kostenbesparing.

Coronavirus kan de zorg structureel veranderen

Het uitbreken van het coronavirus COVID-19 heeft op korte ­termijn grote invloed op de zorg, zowel financieel als organisatorisch. En waarschijnlijk zal het virus ook consequenties hebben voor hoe de zorg zich op de middellange termijn zal ontwikkelen.

Marktprikkels verbeteren zorg niet bij reageerbuisbevruchting

Als patiënten het beste ziekenhuis kiezen en zorgverzekeraars de doelmatiger werkende organisaties belonen, hebben zorgaanbieders een prikkel om de kwaliteit te verbeteren en de kosten in de hand te houden. Reageerbuisbevruchting is een goede casus: trekken ­succesvollere vruchtbaarheidsklinieken meer patiënten aan?