Auteur

Nicole Bosch

Hoger inkomen voornaamste oorzaak terugbetalen huurtoeslag

De huurtoeslag is een belangrijke inkomensondersteunende maatregel waar jaarlijks vier miljard euro mee gemoeid is.

Promotiebespreking: Nicole Bosch

De gemene deler van de vier studies in mijn proefschrift is dat de arbeidsmarktreacties van werknemers op belastingprikkels doorgaans klein zijn. Werknemers passen hun uren of inkomen nauwelijks aan zodra ze geconfronteerd worden met een verandering van het tarief.

Ondernemers passen winstinkomen aan rondom grens vennootschapsbelasting

Nieuwe administratieve gegevens over directeuren-grootaandeelhouders bieden een inkijkje in de mate waarin en de manier waarop ze hun inkomen aanpassen in reactie op een wijziging van de vennootschapstarieven.

Statistiek: Ondernemingen veranderen nauwelijks van rechtsvorm

Er zijn verschillende redenen om als ondernemer voor een bepaalde rechtsvorm te kiezen. Verschillen in aansprakelijkheid en risico’s, kosten van de rechtsvorm en overnameregels spelen een rol. Maar ook de belastingdruk kan een belangrijke overweging zijn.

Hoe de franchise pensioen­inkomens raakt


Persoonlijkheidskenmerken van zelfstandigen


Het Deense arbeidsmarktmodel en de crisis


De heterogeniteit van zzp'ers


Jonge generaties vrouwen kiezen voor deeltijd