Auteur

Nico Polman

Voor een natuurinclusieve landbouw zijn nieuwe verdien­modellen nodig

Zowel het herstel als de versterking van de agrarische biodiversiteit is urgent. Er is een vorm van landbouw nodig die niet alleen gericht is op de topproductie van agrarische producten, maar ook op de kwaliteit en de instandhouding van de productiemiddelen zoals de bodem, de agrobiodiversiteit en het landschap. Wat is er nodig om tot een duurzaam verdienmodel te komen?

Ondernemers als kans voor natuur en landschap


Investeren in het landelijk gebied


Natuur in Nederland: kosten-batenanalyse van de ecologische hoofdstructuur


Zorgverzekeraars moeten patiënten kunnen 'sturen'.


Contractontwerp voor ontkoppeling


Ecoöperatie, natuurlijk!