Auteur

Nander de Vette

Geringe liquiditeit op obligatiemarkt door corona

In de afgelopen weken zijn markten geconfronteerd met de grootste en snelste correctie sinds de financiële crisis. Hoewel de markten in algemene zin nog goed functioneren, is het door een gebrek aan liquiditeit in sommige deelmarkten moeilijker en duurder geworden om te handelen.

Volatiliteit eurodollar opmerkelijk laag

De verwachte beweeglijkheid van de eurodollarkoers staat momenteel op een historisch laagtepunt. Zo verwachten markten dat de wisselkoers de komende maanden gemiddeld met slechts 0,32 procent per dag verandert. Hiermee is de verwachte verandering ruim twee keer kleiner dan de gemiddelde beweeglijkheid van de eurodollarkoers sinds de introductie van de euro in 2002.

Kentering op markt voor risicovolle bedrijfsobligaties

In december droogde de uitgifte in de Amerikaanse high-yield-markt voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 volledig op, en ook de uitgifte in de eurozone bleef achter.

Afvlakkende Amerikaanse rentecurve duidt (nog) niet op aankomende recessie

Op de financiële markten is veel aandacht voor de vervlakking van de Amerikaanse rentecurve. Beleggers zien dit als mogelijke voorspeller van een naderende recessie in de Verenigde Staten. Is de huidige afvlakking van de rentecurve een voorbode van een recessie of zijn er dit keer andere factoren in het spel?

Markten zekerder over timing eerste rentestap

Ondanks dat de precieze datum van de eerste renteverhoging onbekend is, kan de markt ons twee dingen vertellen: wanneer de eerste renteverhoging wordt verwacht en hoe zeker die datum is.

Lage volatiliteit is lucratief, maar hoe lang nog?

Beleggingsstrategieën die inzetten op voortzetting van de historisch lage volatiliteit zijn populair door de lage renteomgeving en de huidige forward guidance, maar worden steeds kwetsbaarder voor een ommekeer in het marktsentiment.