Auteur

Nahom Ghebrihiwet

MMT biedt geen oplossingen

De Moderne Monetaire Theorie (MMT) wint aan populariteit omdat deze oplossingen voorstelt voor zorgen omtrent achterblijvende bestedingen en hoge publieke schuldniveaus. Maar houden de MMT-oplossingen wel voldoende rekening met de beperkingen van monetaire financiering?

Opkomende markten lenen meer in lokale valuta

In opkomende en frontiermarkten is de overheidsschuld in binnenlandse valuta, als percentage van het bruto binnenlands product, de afgelopen jaren sterk toegenomen. Frontiermarkten zijn landen waar de economische ontwikkeling voorloopt op die van de meeste lage-inkomenslanden, maar achterloopt op die van de grotere opkomende economieën.

Schulden in lage-inkomenslanden lopen op

De gemiddelde schuldratio in lage-inkomenslanden, met een per capita inkomen van maximaal 890 euro, is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. In deze landen is de staatsschuldquote opgelopen van gemiddeld 30 procent in 2007 naar 45 procent in 2017.