Auteur

Nadine Wesselius

Koopkracht verbeterde voor inwoners Caribisch Nederland in 2019

Om de bestaanszekerheid in Caribisch Nederland structureel te verbeteren zijn er in de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen hebben ertoe bijgedragen dat in 2019 de koopkracht in het algemeen flink verbeterde.