Auteur

Mounir Tachi

Veel inkomenssteun voor Amsterdamse werknemers

Met de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid konden bedrijven met verminderde inkomsten het loon van werknemers doorbetalen. Vooral in de regio Groot-Amsterdam werkte een groot aandeel van de werknemers bij een bedrijf dat noodsteun ontving (36,7 procent van de werknemersbanen).