Auteur

Maurice Doll

Pensioendeelnemers profiteren van maatwerk in risicotoedeling

Maatwerk in het toedelen van beleggingsrisico’s leidt tot een ­efficiëntere allocatie van risico’s en resulteert in welvaarts­winsten voor alle deelnemers in een pensioenfonds. Om deze voordelen te verzilveren is een goede vormgeving van maatwerk in risicotoedeling cruciaal.

Het gebruik van platformbedrijven belicht

De komende jaren zullen Nederlandse huishoudens naar verwachting steeds meer gebruik gaan maken van platformbedrijven. Men neemt aan dat dit bredere economische effecten zal hebben. Maar wie denken deze platformbedrijven eigenlijk te gaan gebruiken?

De oploop van de werkloosheid verklaard