Auteur

Matthijs Willemse

Grote verschillen in tekorten jeugdzorg gemeenten

Gemeenten kampen met grote tekorten in de jeugdzorg. Bij de helft van de gemeenten lagen de kosten in 2019 ten minste 49 procent hoger dan het budget dat ze hiervoor uit het Gemeentefonds ontvingen. Maar er zijn grote verschillen in de omvang van dit tekort.

Ceteris paribus


Input/output


Verslag symposium 'Keuzevrijheid en pensioenen'


Verslag symposium Activerende sociale zekerheid


De koolstofbel: risico voor financiële stabiliteit?


Verslag MKBA-symposium


Verslag ESB-sessie Nederlandse Economendag