Auteur

Martijn Mengerink

Percentage vrouwen met een minimumloon daalt

Het wettelijk minimumloon werd in 1969 voor het eerst van kracht en bestaat daarmee vijftig jaar. Het minimumloon heeft als doel de werknemer van een beloning te verzekeren die een sociaal aanvaardbare, minimale tegenprestatie vormt voor de verrichte arbeid. Vrouwen maken hier vaker gebruik van, maar het verschil tussen mannen en vrouwen daalt de laatste jaren.

Zeeuwse werknemer maakt meeste woon-werk-kilometers

In 2016 was de gemiddelde dagelijkse reisafstand van een werk­nemer in Nederland 23 km. Mannen reizen gemiddeld 6 km meer dan vrouwen.