Ga direct naar de content

Zeeuwse werknemer maakt meeste woon-werk-kilometers

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 13 2018

■ Ben Dankmeyer en Martijn Mengerink (CBS)

CBS | ESB

In 2016 was de gemiddelde dagelijkse reisafstand van een werk­nemer in Nederland 23 km. Mannen reizen met een afstand van 26 km gemiddeld 6 km meer dan vrouwen. Dit is gebaseerd op ­gegevens uit de statistiek Banen van werknemers naar woon- en werkregio, waarbij van ongeveer acht miljoen werknemers de afstand over de weg tussen woonhuis en werkgever in kaart is gebracht.

Bij het onderzoek worden via een waarschijnlijkheidsalgoritme banen van personen aan een vestigingslocatie van de werkgever gekoppeld. Meestal is dit de voor de werknemer dichtstbijzijnde vestigingslocatie van de werkgever, maar dat kan dus afwijken van de daadwerkelijke werklocatie. Als werklocatie van uitzendkrachten wordt de regio genomen waar het uitzendbureau is gevestigd. Zzp’ers maken geen deel uit van dit onderzoek.

Naast verschillen in reisafstand tussen mannen en vrouwen blijkt dat de af te leggen kilometers ook samenhangen met de plaats in Nederland waar een werknemer woont. Werknemers woonachtig in Zeeland leggen de grootste afstand af. Mannen leggen hier gemiddeld 38 km af om naar hun werk te komen, vrouwen moeten gemiddeld 28 km reizen om hun werk te bereiken.

De kortste reisafstand hebben de werknemers die in Noord-Holland wonen. Mannen hebben hier gemiddeld een reisafstand van 20 km terwijl vrouwen gemiddeld 16 km moeten afleggen om op hun werk te komen. In het algemeen hebben werknemers woonachtig in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland de kortste reisafstanden.

Opvallend is dat de relatieve verschillen in de reisafstand tussen mannen en vrouwen ook het kleinst zijn in deze provincies. In Utrecht hebben vrouwelijke werknemers een gemiddelde reisafstand van 18 procent (4 km) minder dan mannelijke werknemers. In Drenthe daarentegen zijn de relatieve verschillen in reisafstand tussen mannen en vrouwen het grootst. Vrouwen leggen hier 32 procent (11 km) minder af dan mannelijke werknemers gemiddeld afleggen om op hun werk te komen. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht leggen vrouwelijke werknemers gemiddeld 20 procent (4 km) minder af dan hun mannelijke collega’s.

Auteurs

Categorieën