Auteur

Mark Thissen

Het verbeteren van de brede welvaar­t in regio’s vergt normatieve keuzes

De discussie over het verbeteren van brede welvaart richt zich vooral op hoe en op welk niveau er moet worden gemeten. Het verbeteren van brede welvaart vereist echter verdergaande normatieve keuzes, die grote consequenties hebben voor het te voeren beleid.

Correctie voor wederuitvoer verkleint belang van Nederland als handelspartner

Wederuitvoer wordt niet altijd (ten volle) toegeschreven aan de juiste herkomst of eindbestemming. Omdat de wederuitvoer toeneemt, geven handelsstatistieken steeds minder goed de feitelijke handelsstromen weer tussen landen. Hoe vertekend zijn de Nederlandse cijfers door wederuitvoer?

Infographic: Profijt van de unie per regio

De landen in de Europese Unie (EU) behoren tot hetzelfde ­handelsblok. Veel regio’s zijn inmiddels sterk afhankelijk van handel binnen de EU.

Regio’s in netwerken van mondiale waardeketens

Nationale ­regeringen die overwegen uit de EU te stappen doen er goed aan te bedenken dat de handelsbarrières die dit met zich meebrengt niet alleen voor verschillende landen andere gevolgen hebben, maar ook leiden tot sterke verschillen voor de regio’s ­binnen het land.

Van agglomeratie- naar netwerkkracht