Auteur

Mark Pooters

Beleggingsfondsen doorstaan coronastress goed

Corona zorgde afgelopen jaar voor aanzienlijke stress op de financiële markten, en ook beleggingsfondsen waren hier niet immuun voor. Dit is in het eerste kwartaal van vorig jaar te zien aan de uitstroom van beleggers uit beleggingsfondsen. Toch lijken ze de stress wel goed te hebben doorstaan.

Minder stress op financiële markten dan in 2008

Terwijl in 2008 de economische malaise veroorzaakt werd door het financiële systeem, staat de wereldeconomie momenteel onder zware druk als gevolg van een besmettelijk virus. Dit verschil in de oorzaak is ook terug te zien in systeemrisico-indicatoren: die staan minder hoog in vergelijking met de financiële crisis in 2008

Rentederivaten pensioenfondsen op recordniveau

Nederlandse financiële instellingen maken veelvuldig gebruik van rentederivaten voor het afdekken van renterisico’s. Hierbij wordt een variabele rente (marktrente) geruild voor een vaste rente, een renteswap. Vooral pensioenfondsen en banken maken hier gebruik van.

Passief beleggen vooral in de VS populair

Sinds het begin van de jaren negentig groeit het aandeel van het vermogen dat beheerd wordt met een passieve beleggingsstrategie en het aantal passieve beleggings­fondsen (waaronder exchange-traded funds; ETF’s) sterk.

Volatiliteit is slechte voorspeller in aanloop naar crisis

Een lage VIX lijkt juist in de aanloop naar crises een slechte voorspeller. Dat blijkt als we de dertigdaagse volatiliteitsverwachting, volgens de VIX, en de gerealiseerde volatiliteit op de S&P500 tegen elkaar afzetten.

Beleggers kopen bescherming tegen marktstress

In de afgelopen jaren zijn (geo)politieke risico’s en onzekerheden ­gerelateerd aan wereldwijde en Europese politieke ontwikkelingen toegenomen. Dit kan tot verhoogde stress op de financiële markten leiden.

Statistiek: Liever beleggen dan oude sok bij negatieve spaarrente

Nog steeds wil een substantiële groep consumenten cash-geld aanhouden in huis als reactie op een negatieve spaarrente.

Statistiek: Systeemrisico en economische beleidsonzekerheid

De afgelopen twee jaar laten stressindicatoren een aantal opvallende uitschieters zien, die kunnen worden toegeschreven aan de toegenomen politieke onzekerheid na het Brexitreferendum en de verkiezingswinst van Trump in de Verenigde Staten.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek