Ga direct naar de content

Beleggingsfondsen doorstaan coronastress goed

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 15 2021

■ Mark Pooters (AFM)

Vooral in maart en april 2020 zorgde corona voor aanzienlijke stress op de financiële markten, en ook beleggingsfondsen waren hier niet immuun voor. Dit is in het eerste kwartaal van vorig jaar te zien aan de uitstroom van beleggers uit beleggingsfondsen, toen de stress op de markt het hoogst was (figuur). Toch lijken ze de stress wel goed te hebben doorstaan.

Europese beleggingsfondsen registreerden in dat eerste kwartaal een netto-uitstroom van 125 miljard euro, waarvan ongeveer 18 miljard uit Nederlandse fondsen. De uitstroom in Europa was vooral geconcentreerd in fondsen die voornamelijk aan particuliere beleggers worden verkocht. Maar in Nederland waren het met name fondsen die gericht zijn op professionele beleggers die, uitstroom registreerden. Dat deden ze overigens ook al in het vierde kwartaal van 2019, en nog steeds in het tweede kwartaal van 2020. Opvallend, want in dat tweede kwartaal was er in Europa als geheel al weer een netto-instroom van ongeveer 272 miljard euro.

Als een fonds te maken krijgt met een uitstapverzoek van een belegger, dan heeft een fondsmanager liquiditeit nodig om aan dit verzoek te voldoen. Vaak gebeurt dit door een deel van de onderliggende beleggingen op de markt te verkopen. In tijden van stress kan dit de negatieve prijseffecten in de markt versterken. Als een fonds onvoldoende liquide middelen heeft om aan het uitstroomverzoek te voldoen, dan ontstaat er een liquiditeitsmismatch. Fondsmanagers kunnen in dat geval liquiditeits­management-instrumenten inzetten, zoals swing pricing, of het meest extreme instrument, te weten het sluiten van het fonds voor in- en uitstroom.

De totale omvang van gesloten fondsen, was in het eerste en tweede kwartaal van 2020 beperkt ten opzichte van de uitstroomcijfers (figuur). Dit lijkt te suggereren dat fondsen de marktstress en de daaraan gekoppelde uitstroomvraag goed hebben kunnen managen zonder toevlucht te hoeven nemen tot het sluiten van fondsen of het gebruik van andere instrumenten zoals swing pricing. Dit toont ook aan dat het nuttig is om passende liquiditeitsinstrumenten te hebben.

Auteur

Categorieën