Auteur

Marilou Vlaanderen

Vrouwen vaak ondervertegenwoordigd in top (semi)publieke sector

Voor beursgenoteerde bedrijven geldt sinds 1 januari een wettelijke minimumeis voor het aantal vrouwen in de raad van commissarissen. Vergelijkbare eisen ontbreken voor de (semi)publieke sector. Hoe presteert deze sector als het gaat om genderdiversiteit in de top?ande