Auteur

Marco Hoeberichts

Klimaatverandering en transitiebeleid maken inflatie volatieler

Zowel de klimaatverandering als het beleid om die te beperken hebben invloed op de prijzen van goederen en diensten. Met ­hoeveel inflatie moeten we rekening gaan houden?

Inflatie sinds augustus hoger over een breed front

De inflatie is in de tweede helft van 2021 flink toegenomen. Welke productcategorieën leveren hier met name een bijdrage aan?

Verband werkloosheid en inflatie blijft ook bij dalende inflatie overeind

Al voor de coronacrisis was het lastig om de lage inflatie van de laatste jaren te duiden. De coronacrisis zorgt voor nog eens extra onzekerheid: de toenemende werkloosheid drukt de inflatie, maar de verstoring van de productieketens kan voor hogere prijzen zorgen. Wat weten we over de ontwikkeling van de Nederlandse inflatie en de relatie ervan met de economie?

Monetair beleid kijkt ook naar financiële risico’s

Met de recente renteverlagingen verruimt de Amerikaanse ­centrale bank haar monetaire beleid, terwijl de huidige niveaus van werkloosheid, inflatie en groei daar niet direct om lijken te vragen. Hoe valt dit monetaire beleid te verklaren?

Vooral bedrijven kwetsbaar bij renteverhoging

Hoewel de economie al jaren sterk groeit, blijven de private schuld­ratio’s in Nederland en het eurogebied relatief hoog. Wat betekent een rentestijging voor de schuldhoudbaarheid?

Brexit: Economische gevolgen van een Brexit


Statistiek


Langdurig lage rente kan groeipotentieel schaden


Bankwinsten in een krimpende economie


Concurrentiekracht en inflatie in het eurogebied


Statistiek


Statistiek


Kredietcrisis treft flexwerker


Inkomensongelijkheid in de eenentwintigste eeuw