Auteur

Marcel Warnaar

Gevolgen inflatie hangen af van uitgavenpatroon

Door de plotseling opgelopen inflatie staat het begrip ‘geldontwaarding’ weer op het netvlies van velen en ontstaat er maatschappelijke druk om het koopkrachtverlies te compenseren. Maar welke soort huishoudens ervaren de meeste inflatie?

Inkomensnormen voor hypotheken

In Nederland kijken hypotheekverstrekkers van oudsher sterk naar het inkomen van de klant om ­betaalbaarheidrisico’s te verkleinen. Zowel de drang naar standaardisering van het hypotheekproces als de toegenomen regelgeving na de ­crisis heeft ervoor gezorgd dat er steeds vaker gebruik wordt gemaakt van de Nibud-tabellen om een maximaal verantwoorde hypotheek vast te stellen.