Auteur

Marcel Lever

Is het voorstel van Robin Fransman haalbaar?

Marcel Lever heeft drie vragen bij het voorstel om het tweedepijlerpensioen te splitsen. Robin Fransman reageert.

De contouren van een toekomstig pensioenstelsel

Het Nederlandse pensioenstelsel is wereldtop, zo blijkt telkens uit internationale vergelijkingen. Maar critici menen dat het Nederlandse stelsel ­onhoudbaar is.

Statistiek


Afschaffen doorsneesystematiek wenselijk maar kostbaar


Statistiek


Reactie op: Wonen in je pensioen


Concurrentie verhoogt productiviteit


Een maatstaf voor de werking van de elektriciteitsmarkt


Globalisering, technologie en werkgelegenheid


Concurrentie verlaagt lonen en prijzen


Een riskant spel Cao-effect onderschat


Malaise in de detailhandel?


Hoe gematigd is de Nederlandse vakbeweging?


Toe- en uittreding in de industrie


Effect aw op werkgelegenheid blijkt beperkt


Coo's en werkgelegenheid


Ondernemingsresultaten en loonvorming


Loonvorming en werkloosheid