Auteur

Marc Pomp

Reactie: Conclusie over optimale schaal ziekenhuizen kan niet worden getrokken

Volgens Van Hulst en Blank in ESB 4749 is de optimale schaal voor ­zieken­huizen 320 bedden. Aangezien een gemiddeld Nederlands ziekenhuis 450 bedden heeft, leveren ziekenhuisfusies ­volgens de auteurs geen schaalvoordelen op. Om verschillende redenen valt deze conclusie echter niet uit hun analyse te trekken.

Ziekenhuisfusies leiden niet aantoonbaar tot betere kwaliteit

Bestuurders van fuserende ziekenhuizen wijzen vaak op de kwaliteitsvoordelen die een ziekenhuisfusie met zich meebrengt. In deze studie komt naar voren dat de zorg op de meeste onderzochte kwaliteitsindicatoren niet verbetert na een fusie. En op enkele indicatoren is zelfs een verslechtering waarneembaar.

Naar MKBA’s voor preventie en zorg


Discussie: Complementair werkende huisartsen en de kosten van zorg


De AWBZ op een tweesprong


Aanbodgeïnduceerde vraag in de ziekenhuiszorg


Via transparantie naar kwaliteit in de ziekenhuiszorg


Voor- en nadelen van een prijsplafond voor ziekenhuizen


Boeken


Financiële prikkels en behandelkeuzes in het nieuwe zorgstelsel


Overstapkosten en welvaart


De maatschappelijke kosten en baten van de gezondheidszorg


Marktwerking in het onderwijs


Preken in de kenniseconomie


Keuzes voor de lange termijn


Lerarentekort en lerarenloon


Arbeidsaanbod tot 2020


Aanbod van arbeid blijft toenemen


De arbeidsmarkt in 1995 en 1996


De dienstenonderhandelingen in het kader van de GATT