Auteur

Maarten Janssen

Naar een moderner fusietoezicht

Moderne markten zijn erg divers. Modern fusietoezicht moet meer dan tot nu toe rekening houden met specifieke markteigenschappen, zeker als het gaat over biedmarkten en markten met zoekkosten en/of overstapkosten.

Drie scenario’s voor de toekomst op de rails

De komende tijd staat de organisatievraag van het spoorvervoer op de agenda. De politiek zal daarbij verschillende maatschappelijke belangen willen borgen. Een verkenning van de mogelijkheden voor het Nederlandse spoor aan de hand van drie scenario’s.

Meer concurrentie om het spoor genereert negatieve netwerkeffecten

Concurrentie op het spoor kan leiden tot betere uitkomsten maar is geen doel op zich. In het navolgende worden door het verkennen van varianten van meer concurrentie op het spoor de voor- en nadelen van toenemende concurrentie besproken. Om de groeiende mobiliteitsbehoefte het hoofd te bieden, werkt meer marktwerking waarschijnlijk averechts.

Canon deel 25: Marktordening


Politieke inmenging in veiling telecomfrequenties


Reactie op: Een verzekeringsparadox


Ooggetuigen: Mededingingstoezicht en de economische crisis


Veilinglessen voor de nieuwe frequentieveiling


Een coördinerende werking van adviesprijzen


Column


Over asymmetrie en regulering in de mobiele gespreksafgiftemarkt


Telecommunicatie: the winner takes it all?


Deense mannen nemen geen ouderschapsverlof op


Thomas Schelling: een strategisch denker


Een wetenschapper in de beleidswereld


Lobbyen in de polderether


Belastend materiaal


Internetmarkten: wie profiteert?


Werkloosheid en inkomensongelijkheid


Denemarken en Nederland; Een vergelijking van het economische beleid van 1980 tot 1986


De kleine ondernemer buiten beeld