Auteur

Loet Leydesdorff

Universitaire en economische pieken

De manier van samenstellen van een ranking is mogelijk doorslaggevender dan kwaliteitsverschillen.

Patentkaart van Nederland in aantal en kwaliteit


Van onderzoeksinput naar -output


Economie en bedrijfskunde evalueren


Het Nederlandse innovatiesysteem


De kenniseconomie de maat genomen