Auteur

Lisette Swart

Adviezen verschillende eindtoetsen niet vergelijkbaar

Sinds 2015 zijn basisscholen verplicht een eindtoets af te nemen in groep 8. Ze kunnen hiervoor kiezen uit verschillende eindtoetsen. Een analyse van scholen die zijn overgestapt op een andere eindtoets laat zien dat het advies van leerlingen deels afhangt van welke toets ze hebben gemaakt.

Moeders werken niet méér als kind naar school gaat

Vanaf hun vierde gaan vrijwel alle kinderen in Nederland twintig uur per week naar school. Doordat moeders op dat moment tijd over hebben verwachten we dat het gemiddelde arbeidsaanbod van moeders stijgt als hun jongste kind vier wordt.

Geschiedenis en toekomst van voorschoolse educatie in Nederland

Rijksbeleid om peuters met een achterstand voorschoolse educatie aan te bieden lijkt te helpen tegen leerachterstanden. Voorstellen om de voorschool breder aan te bieden kan wel ten koste gaan van de kostenefficiëntie.