Auteur

Lisanne van Koperen

Minder re-integratiehulp gestart sinds uitbreken coronapandemie

Re-integratievoorzieningen worden ingezet om personen te helpen die nog wel kunnen werken, maar een belemmering hebben die het vinden of behouden van een baan bemoeilijkt. Er worden sinds het begin van de coronapandemie minder re-integratievoorzieningen gestart dan daarvoor.