Ga direct naar de content

Minder re-integratiehulp gestart sinds uitbreken coronapandemie

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 1 2021

■ Lisanne van Koperen (CBS)

Gemeenten zetten re-integratievoorzieningen in om personen te helpen die nog wel kunnen werken, maar een belemmering hebben die het vinden of behouden van een baan bemoeilijkt. Afhankelijk van iemands situatie bepaalt de gemeente welke voorzieningen worden ingezet. Zo kan de gemeente een sollicitatietraining aanbieden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen, of een jobcoach inhuren voor begeleiding op de werkplek. Sinds het begin van de coronapandemie worden er opvallend minder re-integratievoorzieningen gestart dan daarvoor.

In de figuur is te zien dat er, in het eerste kwartaal van 2020, 46.500 re-integratievoorzieningen werden gestart. Een kwartaal later, toen de coronapandemie net was uitgebroken, werden er nog maar 30.500 voorzieningen aangevangen. Dit is, ook ten opzichte van het tweede kwartaal in voorgaande jaren, een relatief grote daling (−34 procent). Pas in het vierde kwartaal bereikte het aantal ingevoerde voorzieningen voor het eerst weer de 40.000. Doordat er in het tweede kwartaal ook minder voorzieningen werden beëindigd, is er weinig verschil tussen het eerste en tweede kwartaal wat betreft het aantal lopende voorzieningen.

De daling in het aantal gestarte voorzieningen was te zien bij vrijwel alle typen voorzieningen die gemeenten kunnen inzetten. Hierbij was de daling het grootste (absoluut en relatief) bij het ‘vervoersvoorzieningstype’. Met dit type werd in het eerste kwartaal ruim 4.000 keer begonnen en in het tweede kwartaal nog maar 540 keer. Deze daling is te verklaren doordat er sinds het begin van de coronapandemie veelal thuis gewerkt moest worden en de scholen tijdelijk online les gingen geven, waardoor er minder behoefte was aan ‘vervoersvoorzieningen’. Het enige type dat in het tweede kwartaal vaker is gestart dan in het eerste kwartaal, is het type ‘overige sociale activering’. Dit is gestegen van 2.900 naar ruim 4.000. Voorbeelden van dit type voorziening zijn activiteiten ter verbetering van het zelfbeeld of voor het aannemen van een positieve houding.

Auteur

Categorieën