Auteur

Linda Fernandez Beiro

Statistiek: Hoogste arbeidsdeelname jonge moeders in Nederland

Het afstemmen van werk en zorg wordt vergemakkelijkt door bijvoorbeeld de mogelijkheid om in deeltijd te werken, beschikbaarheid van goede kinderopvang en beschikbaarheid van betaalde of onbetaalde verlofregelingen.

Arbeidsgehandicapten zijn relatief vaak onderbenut

[Dit artikel verschijnt in het themanummer Passend werk] Arbeidsgehandicapten hebben vaker dan niet-arbeidsgehandicapten een baan die niet bij hun kennis en vaardigheden past. Dit komt onder andere door discriminatie, niet genoeg aanpassingen aan de werkplek en een te kort aan mobiliteit.

Statistiek: Meest gefeminiseerde beroepsklassen

In de beroepsklasse zorg en welzijn zijn er meer beroepsgroepen sterk gefeminiseerd dan in de pedagogische beroepsklasse.