Auteur

Lex Meijdam

Niet-financiële pensioenpijler kan pensioenstelsel verbeteren

Het Nederlandse pensioenstelsel lijdt onder dalende deelname aan verplichte pensioenregelingen, een afname aan risicodeling tussen generaties, en een hogere gevoeligheid voor financiële risico’s. Een voorstel om het pensioenstelsel te versterken.

Het profijt van deelname aan de euro

De recente crisis heeft de steun voor de euro aan het wankelen gebracht. Er wordt onder andere getwijfeld aan de baten van de euro. Welk effect heeft de Economische en Monetaire Unie (EMU) gehad op de economische groei? En is dit effect veranderd sinds de financiële crisis?

Naar een automatisch overdrachtsmechanisme in de EMU


De kijker de baas bij de publieke omroep


Kiezen uit twee kwaden


Herverdeling tussen generates


De Betuweroute op drijfzand?


Tussen tijdpad- en trendmatig begrotingsbeleid


Voorheffing op pensioenen I