Auteur

Leonie Ernst

Liquiditeit Nederlandse staatsobligaties bestand tegen onzekerheid

Nederlandse staatsobligaties worden doorgaans gemakkelijk verhandeld op de secundaire markt. Deze liquiditeit is belangrijk omdat investeerders hierdoor bereid zijn om bij de primaire uitgifte van Nederlands schuldpapier een lagere rente te accepteren. Dit komt de financiering van de staatsschuld ten goede.

Opkomende economieën ervaren grotere schade door coronacrisis

Opkomende economieën en lage-inkomenslanden komen op de middellange termijn slechter uit de coronacrisis dan het geval is bij de ontwikkelde landen. Dit blijkt uit de vergelijking van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tussen de huidige verwachting van het bruto binnenlands product (bbp) voor 2026 en de verwachting van voor de coronacrisis.

‘Je moet een ster zijn om als vrouw snel door te groeien’

In 2018 publiceerde ESB het dossier Women in economics, over de onderrepresentatie van vrouwen binnen de economische discipline. In een recente studie aan hun faculteit, de Erasmus School of Economics (ESE), vinden Teresa Bago d’Uva en Pilar Garcia-Gomez dat vrouwelijke academici minder snel doorgroeien, maar ook dat nationaliteit een rol speelt bij de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen. We spraken met hen over de resultaten.

‘De libra heeft centrale banken wakker geschud’

Vorig jaar schreef Mark Sanders in ESB over digitaal centralebankgeld (central bank digital currency). Recent gaf De Nederlandsche Bank aan stappen te gaan zetten richting een publieke digitale munt. We spraken met Mark Sanders over de ontwikkelingen.

‘Juist nu is er behoefte aan economische duiding’

Esther van Rijswijk is econoom, moderator en journalist. Ze begon haar carrière ooit als beleidseconoom op een ministerie, maar maakte de overstap naar de journalistiek en het faciliteren van bijeenkomsten. Haar werk als dagvoorzitter viel van de ene op de andere dag weg als gevolg van de maatregelen van het kabinet tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoe gaat ze hiermee om?

‘Natuurvernietiging kost geld’

Het World Wide Fund for Nature (WWF) bracht vorige maand een rapport uit dat stelt dat natuurvernietiging jaarlijks ruim 450 miljard dollar aan economische schade zal gaan veroorzaken. Wij spraken erover met ­Pieter van Beukering, hoogleraar milieueconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

‘Belastingontwijking bedraagt paar honderd miljard’

Vrijdag 7 februari hield Arjan Lejour zijn inaugurele rede aan Tilburg University. Hij doet onderzoek naar belastingontwijking. Wij spraken hem voorafgaand aan zijn oratie.

Gedragsregels voor economen

De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) introduceert gedragsregels voor haar evenementen en activiteiten. Wij spraken voorzitter Robert Dur over de overwegingen en uitvoering van een dergelijke ­gedragscode.

Naar een gedragscode voor onderzoeksfinanciers

De nieuwe wetenschappelijke gedragscode uit 2018 focust op de uitvoerende partijen. Volgens hoogleraar Bert van Wee is dat niet voldoende: hij roept op tot een gedragscode waar ook onderzoeksfinanciers zich aan te houden hebben.

Interview met Lawrence Katz: 'Ruimtelijke segregatie is de brandstof voor verdere groei van de ongelijkheid'

De groeiende ongelijkheid staat wereldwijd in de schijnwerpers. Daarbij wordt vaak gewezen op technologische ontwikkelingen, die vooral hoogopgeleiden ten goede zouden komen. Is beter en toegankelijker onderwijs de oplossing? Of is vooral de buurt waarin mensen opgroeien bepalend? We vroegen het econoom Lawrence Katz, die morgen spreekt tijdens de Nederlandse Economendag.

Verstandig beleid in tijden van nepnieuws en afbrokkelend draagvlak

In hoeverre bedreigen nepnieuws, twijfel aan experts en afbrokkelend draagvlak de rationele manier waarop sociaal-economische beslissingen in Nederland genomen worden? Deze vraag stond centraal op de Tinbergen-conferentie bij de Sociaal-Economische Raad en wordt verder uitgediept in het dossier dat ESB in februari zal publiceren.