Ga direct naar de content

Gedragsregels voor economen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 16 2020

De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS) introduceert gedragsregels voor haar evenementen en activiteiten. Wij spraken voorzitter Robert Dur over de overwegingen en uitvoering van een dergelijke ­gedragscode.

Robert Dur, voorzitter van de KVS

Een gedragscode voor economen: waarom is dat nodig?

“De afgelopen jaren is er breed onderkend dat niet iedereen zich altijd even welkom voelt binnen de economengemeenschap. De omgangsvormen worden soms als onprettig ervaren. Daar willen we wat aan doen en een gedragscode is een stap in die richting.

De gedragscode heeft twee functies. De eerste is bewustwording. Een open cultuur waarin iedereen zich respectvol behandeld voelt, ontstaat niet altijd vanzelf – zelfs niet als iedereen de beste intenties heeft. Mensen bewust maken van hun rol hierin door middel van die gedragscode kan een verschil maken.

Daarnaast is het ook van groot belang dat, wanneer zich situaties voordoen waarin mensen het gevoel hebben dat er niet respectvol met hen of anderen is omgegaan, men aan de bel kan trekken. Dat is door de gedragscode nu klip en klaar.”

Hoe is de code vormgegeven?

“We hebben ons laten inspireren door de gedragscodes die recent zijn opgesteld door de American Economic Association en het National Bureau for Economic Research. In de code gaat het over respectvol met elkaar omgaan, het tegengaan van discriminatie en intimidatie, en over wat te doen bij ongewenst gedrag. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag, maar er is ook een collectieve verantwoordelijkheid voor een prettige en professionele omgang.”

Wie moeten zich aan de code houden?

“De code is van toepassing op alle deelnemers aan KVS-activiteiten.”

Kan een code het gedrag van deelnemers aan conferenties en KVS-evenementen wel beïnvloeden?

“Wij zijn daar als bestuur optimistisch over. Een code is geen wondermiddel, maar geeft op zijn minst richting en houvast.”

Is er een directe aanleiding voor de KVS om een dergelijke code in te voeren?

“Er zijn twee aanleidingen. Ten eerste de ontwikkelingen in de economische wetenschap wereldwijd. Zusterorganisaties hebben vergelijkbare codes ontwikkeld of zijn daarmee bezig. Ten tweede zijn er de afgelopen jaren twee incidenten geweest bij KVS-­evenementen waarbij mensen zich niet respect­vol behandeld voelden. De gedragscode maakt duidelijk dat dat onacceptabel is en biedt handvatten voor wat te doen als het onverhoopt toch gebeurt.”

Wat hoopt de KVS dat er concreet gaat veranderen door het invoeren van de code?

“We hopen dat de gedragscode eraan bijdraagt dat iedereen zich welkom en vrij voelt om deel te nemen aan activiteiten en discussies. Uiteindelijk hebben we allemaal baat bij discussies waar diverse perspectieven de ruimte krijgen. Dat helpt ook de economische wetenschap een stap verder.”

Auteur

Categorieën