Auteur

Koen Verbruggen

Rentecurve wijst op sterker herstel in de VS dan in de eurozone

De Amerikaanse rentecurve bevindt zich op het steilste punt sinds 2016. De rentecurve in de eurozone is daarentegen nog steeds relatief vlak. De verschillen in de rentecurves geven een eerste indicatie dat het economische herstel in de VS naar verwachting sterker zal zijn dan dat in de eurozone.