Ga direct naar de content

Rentecurve wijst op sterker herstel in de VS dan in de eurozone

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 14 2021

■ Meilina Hoogland en Koen Verbruggen (DNB)

De Amerikaanse rentecurve bevindt zich op het steilste punt sinds 2016. Dankzij een positiever economisch vooruitzicht is de tienjaarsrente de afgelopen maanden opgelopen, terwijl de tweejaarsrente laag is gebleven. Daarentegen is de rentecurve in de eurozone nog steeds relatief vlak (figuur).

De recente opmars van de Amerikaanse lange rente (tienjaars) lijkt vooral gestuurd door toegenomen groei- en inflatieverwachtingen in de VS. De relatief soepele start van de vaccinaties en de stimuleringsplannen van president Biden geven de Amerikaanse economie naar verwachting een flinke boost.

Ook de overgang naar average inflation targeting speelt een rol. Hierbij stuurt de Federal Reserve (Fed) op een gemiddelde inflatie van twee procent, waarbij tijdelijk een hogere inflatie toegestaan wordt ter compensatie van periodes met lagere inflatie. Zodoende verwachten de marktpartijen dat de Fed de inflatie enigszins boven de doelstelling laat oplopen alvorens de rente te verhogen, wat ertoe leidt dat de tweejaarsrente langer op een laag niveau blijft liggen.

Tegelijk loopt de lange rente in Europa vooralsnog minder hard uit op de korte rente. De verklaring voor deze ontkoppeling tussen de rentecurves lijkt vooral te liggen in de minder sterke economische vooruitzichten en inflatieverwachtingen voor de eurozone. Zo stelde het Internationaal Monetair Fonds de verwachte economische groei in 2021 voor de eurozone onlangs neerwaarts bij van 5,2 procent naar 4,2 procent, mede als gevolg van een vertraagde vaccinatie-uitrol en aangescherpte coronamaatregelen. De raming voor de VS is daarentegen opwaarts bijgesteld van 3,1 procent naar 5,1 procent. Deels komt dit ook door grotere budgettaire steunpakketten in de VS dan in de eurozone. Eenzelfde discrepantie is zichtbaar in inflatieverwachtingen, die voor de eurozone weliswaar zijn toegenomen, maar achterblijven ten opzichte van de VS. De verschillen in de rentecurves geven een eerste indicatie dat het economische herstel in de VS naar verwachting sterker zal zijn dan dat in de eurozone.

Auteurs

Categorieën