Auteur

Koen Hendriks

Staat verlengt looptijd van schuldportefeuille

Het langer vastzetten van de rente op staatsschulden gaat meestal gepaard met hogere kosten. Maar met de lage rentestanden kan dat wel voordelig zijn. De Staat heeft vanaf 2012 een verlenging van de gemiddelde looptijd ingezet om meer budgettaire zekerheid te creëren en tegelijkertijd te profiteren van lage rentestanden.