Auteur

Koen Caminada

Fiscaal beleid leidt tot grote verschillen in lastendruk

Hoe ontwikkelt de lastendruk zich en hoe is die verdeeld? In deze bijdrage brengen we de ontwikkeling en verdeling van de lastendruk vanaf 2001 in kaart. Dit levert belangrijke informatie voor beleidsmakers en aangrijpingspunten voor hervorming op.

Belastingramingen niet erg trefzeker

Tussen de oorspronkelijke raming van de belastingopbrengst in de miljoenennota en de uiteindelijke gerealiseerde opbrengst zit doorgaans een flink verschil, dat in bepaalde jaren oploopt tot meer dan tien miljard euro. Hoe komt dat?

Internationale inkomens­verhoudingen na de crisis

Wanneer we ervan uitgaan dat inkomensongelijkheid een belangrijk aspect is van maatschappelijke ongelijkheid, dan dringt zich vanzelf­sprekend de vraag op hoe groot die inkomensongelijkheid is. Is de trend stijgend of stabiel?

Zelfstandigen zonder pensioen?

Vaak wordt de zorg uitgesproken dat zelfstandigen zonder personeel te weinig opbouwen voor hun pensioen.

Een kwart eeuw inkomensongelijkheid in Nederland


Pensioeninkomens in de toekomst


Discussie


Reactie op: Levensloopregeling heeft potentie


Het profijt van levensloop


Op weg naar een tweetaks?


De eigen woning anders belast


Efficiënte belastingen, grote overheid?