Auteur

Karlijn Kersten

Consumeren en sparen van huishoudens over de levensloop

Is het noodzakelijk dat jonge huishoudens in Nederland zoveel verplicht sparen via pensioen en eigen huis?