Auteur

Karlijn Kersten

Niet kiezen in de begroting, is kiezen voor meer zorg en minder onderwijs

De periode van verkiezingsprogramma’s, doorrekeningen, formeren en het regeerakkoord staat voor de deur. In deze tijd worden de effecten van de politieke beleidsplannen voor de komende jaren in kaart gebracht. Alle aandacht gaat daarbij uit naar de effecten van de plannen zelf. Is dat terecht?

Consumeren en sparen van huishoudens over de levensloop

Is het noodzakelijk dat jonge huishoudens in Nederland zoveel verplicht sparen via pensioen en eigen huis?