Auteur

Jos Blank

Naschrift: Nederlandse ziekenhuizen toch echt te groot

Pomp en Heida plaatsen een aantal vraagtekens bij ons ­artikel ‘Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen’. In deze reactie laten wij zien dat de kritiek een aantal ­onjuistheden, denkfouten en drogredenen bevat.

Nederlandse ziekenhuizen te groot voor verdere schaalvoordelen

Uit een meta-analyse van internationale studies blijkt dat de zorgkosten het laagst zijn in ziekenhuizen die kleiner zijn dan de meeste Nederlandse ziekenhuizen.

Beleid en productiviteit van veiligheid en justitie in retrospectief

De afgelopen 35 jaar heeft de  overheid verschillende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit van politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen te verbeteren. Decentrale bedrijfsvoering, outputbekostiging en schaalvergroting blijken echter nauwelijks effect te sorteren.

Schaaleffecten bij spoedeisende hulp


Groeispurt productiviteit Nederlandse ziekenhuizen


Nudge voor beleid: Ziekenhuiszorg


Naar innovatief onderwijs


Mening: Bureaucratische fusietoets onderwijs overbodig


Schaal en zorg


Onderwijsbureaucratie in perspectief


Werken aan winst in de sociale werkvoorziening


Artikel 23: concurrentie en integratie


Mening: Doelmatige bureaucratie


Diagnose Bureaucratie Circus


Zorgen voor vernieuwing


Arbeidsproductiviteit in de zorg: who cares?


Gezonde bereikbaarheid


Benchmarken of de kunst van het vergelijken


Gedrags- en inkomenseffecten van milieuheffingen


Schaalvergroting in het basisonderwijs