Auteur

Jorgo Goossens

Discontinuïteitsrisico’s door keuzevrijheid

Het voorstel om werknemers hun eigen pensioenfonds te laten kiezen, kan leiden tot strategisch keuzegedrag en daarmee tot ­substantiële discontinuïteitsrisico’s voor pensioenfondsen.