Auteur

Joost Zuidberg

Na gematigde periode stijgen Amsterdamse woningprijzen weer hard

Terwijl sinds eind 2021 het aantal woningtransacties terugloopt, waren de woningprijzen in de eerste vijf maanden van 2022 aanzienlijk hoger dan een jaar daarvoor. Amsterdam springt eruit – na een periode van relatief bescheiden prijsstijgingen vertoont de hoofdstad juist nu de grootste jaar-op-jaarprijsstijging, met achttien procent in maart 2022.

Prijzen koopwoningen stijgen harder in de dure en meest stedelijke wijken

Mede onder invloed van de dalende hypotheekrente zijn de ­prijzen van koopwoningen tussen 2013 en 2020 fors gestegen. Maar de prijzen stijgen niet overal in Nederland even hard.

Stedeling koopt steeds minder vaak een woning in de eigen stad

De stedeling koopt steeds minder vaak een woning in de eigen stad. Kopers uit de vier grote steden zijn tussen 2014 en 2021 vaker gaan kopen vaker in andere stedelijke gemeenten, terwijl kopers uit de wat minder grote steden vaker naar meer landelijke gemeenten trekken.

Capaciteit Schiphol neemt toe door grotere vliegtuigen

De gemiddelde vliegtuiggrootte zal in 2018 toenemen van 167 naar 170 stoelen. Dat de gemiddelde vliegtuiggrootte niet sterker toeneemt, komt doordat deze vooral afhangt van de vlootvernieuwingsprogramma’s van KLM en Transavia.

Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Statistiek


Luchthaventarieven en de concurrentiepositie van Schiphol