Auteur

John Lorié

Coronasteun houdt vaak ook niet-levens­vatbare bedrijven overeind

Bedrijven ontvangen tijdens de coronacrisis op allerlei manieren steun. Zo is in een aantal landen de faillissementswetgeving zelfs tijdelijk buiten werking gesteld. Hierdoor daalt het aantal faillissementen. Maar is dat wel verstandig?

Italiaans begrotingsbeleid is struisvogelpolitiek

De coronacrisis dwingt de Italiaanse overheid meer uit te geven, terwijl de inkomsten teruglopen. Dit komt zeer ongelegen. Met een overheidsschuld van 136,2 procent bruto binnenlands product heeft Italië na ­Griekenland de hoogste schuld in de eurozone en het land voerde al een expansief begrotingsbeleid. Een schuldhoudbaarheidsanalyse laat zien hoe beperkt de mogelijkheden zijn.

Vermogensheffing op basis van werkelijk rendement verhoogt de welvaart

Nederland baseert de belasting die wordt geheven over inkomsten uit vermogen op een fictief rendement. Deze systematiek is onder druk komen te staan door de lage rente, als gevolg waarvan de heffing stelselmatig het gerealiseerde rendement overtreft. De overheid doet aanpassingen, maar vooralsnog niet fundamenteel. Is dit een juiste keuze?

Lage olieprijs treft Rusland

Lage olieprijs treft Rusland

Statistiek


Statistiek


Verdere afschrijving op Griekse staatsschuld


Statistiek (2)


Dure dollar door kredietcrisis