Auteur

Johan Polder

Wegen naar goede gezondheid liggen ook buiten de zorg

De coronapandemie legt een vergrootglas op de verwevenheid tussen de volksgezondheid en de economie. De trends in volksgezondheid in de komende decennia laten zien dat een integrale benadering van gezondheid en economie ook buiten deze crisis nodig is.

Ook buiten preventieakkoord is veel gezondheidswinst te behalen tegen beperkte kosten

Met het Nationaal Preventieakkoord beogen het kabinet en ruim zeventig organisaties de volksgezondheid te verbeteren door te focussen op roken, overgewicht en alcohol. Er zijn daarnaast ook op andere preventiethema’s nog vele mogelijkheden om tegen acceptabele kosten gezondheidswinst te boeken.

Naar MKBA’s voor preventie en zorg


Zorgvragers gaan voor goud: een essay


Toename levensverwachting remt uitgaven ouderenzorg


Het economisch gewicht van overgewicht


Reactie op: de welvaartseffecten van innovatieve geneesmiddelen


Ontketent de grijze golf een tsunami in de zorgkosten?


Het zorgstelsel is altijd solidair


De stijgende kosten van de gezondheidszorg