Auteur

Johan Polder

Ook buiten preventieakkoord is veel gezondheidswinst te behalen tegen beperkte kosten

Met het Nationaal Preventieakkoord beogen het kabinet en ruim zeventig organisaties de volksgezondheid te verbeteren door te focussen op roken, overgewicht en alcohol. Er zijn daarnaast ook op andere preventiethema’s nog vele mogelijkheden om tegen acceptabele kosten gezondheidswinst te boeken.

Naar MKBA’s voor preventie en zorg


Zorgvragers gaan voor goud: een essay


Toename levensverwachting remt uitgaven ouderenzorg


Het economisch gewicht van overgewicht


Reactie op: de welvaartseffecten van innovatieve geneesmiddelen


Ontketent de grijze golf een tsunami in de zorgkosten?


Het zorgstelsel is altijd solidair


De stijgende kosten van de gezondheidszorg