Auteur

Job van Exel

Tijdens lockdown maakten werkenden minder uren en kregen ze minder gedaan

Sinds het begin van de coronacrisis werken veel Nederlanders (vaker) thuis om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat betekent deze verandering in de manier van werken voor de kwantiteit en kwaliteit van het werk?

Analyses vormen startpunt van inhoudelijke discussie over coronabeleid

De maatschappelijke kosten-batenanalyses van Frijters en Kolen bieden een integrale evaluatie van het coronabeleid in Nederland. Maar gebruiken ze wel de juiste maatstaven en zijn de uitkomsten wel realistisch?

Accountants in opleiding verschillen in visie op wat een goede accountant is

Bij incidenten in de accountancysector rijst telkens weer de vraag hoe de accountants zelf over hun eigen beroepsuit­oefening denken. Een keuze-experiment onder accountants in ­opleiding laat zien dat hun visies op het vakgebied uiteenlopen.

Gebruik bestaand afwegingskader bij heropstarten zorg

Tijdens de coronacrisis heeft de reguliere zorg grotendeels stilgelegen. Nu de zorg weer opstart moeten we nadenken over de volgorde waarin dat het beste gedaan kan worden. Alleen kijken naar urgentie is daarbij niet genoeg.

Lessen trekken uit de zorguitval tijdens de coronacrisis

De coronacrisis biedt vanwege de enorme negatieve schok in de verleende reguliere zorg een uitgelezen kans voor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van reguliere zorg. Het opkomen van het virus was toevallig en onverwacht, en benadert daarmee de omstandigheden van een gerandomiseerd experiment.

In tijden van coronavirus vertrouwt de burger de arts

Als de intensivecare-capaciteit tekortschiet in Nederland, welke patiënten zouden dan voorrang moeten krijgen? En wie neemt die beslissing? Hierover werden eind maart duizend volwassen Nederlanders bevraagd.

Een gepaste waarde van gezondheid


Het notariaat aan banden!


Grensoverschrijdende zorg niet in trek


Zorgelijk vervoersbeleid


Lekker belangrijk


Financiering van infrastructuur in Mexico en China


De aandelenstrook