Auteur

Jesper de Groote

Effect beleid op koopkracht tien keer kleiner dan effect lonen en omstandigheden

De koopkrachtplaatjes brengen de invloed van beleid goed in kaart, maar gaan voorbij aan veranderingen in persoonlijke omstandigheden van mensen. Een microdata-analyse zoomt in op de verschillen.