Auteur

Jesper de Groote

Vrouwen minder vaak economisch zelfstandig door verdeling zorgtaken

Vrouwen zijn nog altijd minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Ruim drie op de vijf vrouwen zijn economisch zelfstandig, tegenover vier op de vijf mannen. In dit artikel wordt de EnquĂȘte Beroepsbevolking gebruikt om te onderzoeken welke factoren er aan dit verschil bijdragen.

Effect beleid op koopkracht tien keer kleiner dan effect lonen en omstandigheden

De koopkrachtplaatjes brengen de invloed van beleid goed in kaart, maar gaan voorbij aan veranderingen in persoonlijke omstandigheden van mensen. Een microdata-analyse zoomt in op de verschillen.