Auteur

Jeroen Hessel

Financiële factoren en onevenwichtigheden op de betalingsbalans

De tekorten en overschotten op de lopende rekening in de Economische en Monetaire Unie (EMU) worden vaak ­toegeschreven aan verschillen in concurrentiekracht. ­Verschillen in de groei van kredietverlening en de binnenlandse vraag blijken echter minstens zo belangrijk.

De balans tussen publieke en private risicodeling in de EMU


De Europese overheidsfinancien tijdens de crisis


Verschillen in de kracht van het westerse herstel verklaard


Arbeidsmobiliteit in Europa nog altijd gering


Sterke arbeidsmarkt en zwakke productiviteitsgroei in de emu