Auteur

Jeremy Weidum

Uitgaven bijzondere bijstand laatste jaren gestegen

Bij onvoldoende inkomen of vermogen kan men een beroep doen op bijzondere bijstand om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen die niet op een andere manier worden vergoed.

Zestigplussers werken steeds vaker door

Doordat mannen ouder worden en langer doorwerken, is er in tien jaar een ingrijpende verandering zichtbaar in de inkomstenbron van zestigplussers.

Statistiek