Auteur

Jeremy Weidum

Veel coronasteun zelfstandigen naar zakelijke dienstverleners

Eind mei 2020 werden 270.000 uitkeringen levensonderhoud verstrekt aan zelfstandigen in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over de Tozo die zijn samengesteld op verzoek van het Ministerie van SZW.

Uitgaven bijzondere bijstand laatste jaren gestegen

Bij onvoldoende inkomen of vermogen kan men een beroep doen op bijzondere bijstand om bepaalde noodzakelijke kosten te betalen die niet op een andere manier worden vergoed.

Zestigplussers werken steeds vaker door

Doordat mannen ouder worden en langer doorwerken, is er in tien jaar een ingrijpende verandering zichtbaar in de inkomstenbron van zestigplussers.

Statistiek