Auteur

Jean Frijns

Toevoeging van omslag maakt kapitaalgedekt pensioen stabieler

De roep om de pensioenen direct uit de premies te betalen wordt steeds luider. Op papier levert het beleggen van premiegelden bij lage rente voor later immers niet zo veel op. Een berekening onderzoekt of dat zo is.

Uitvoering pensioenakkoord zal stranden met huidige rekenrentedogmatiek

Voor de betaalbaarheid van onze pensioenen is het nodig om bij het beleggen risico te nemen. Het huidige toezichtkader maakt pensioenen duur, volatiel en procyclisch – en het bemoeilijkt bovendien de uitvoering van het pensioenakkoord.

Naschrift: Misvattingen creëren

Een reactie van Jean Frijns en Jelle Mensonides op het artikel van Sweder van Wijnbergen

Stabiele pensioenen vereisen vaste rente op lange termijn

Dit artikel is gepubliceerd op 9 mei en zal donderdag verschijnen in het themanummer Pensioenrisico's.

Pensioenbeleggingen te defensief in FTK-keurslijf

Pensioenfondsen zouden de premie zo moeten beleggen dat de pensioenuitkering zo hoog mogelijk is tegen een aanvaardbaar ­risico. Op dit moment beleggen pensioenfondsen te defensief.

Naschrift


Het waarderen van de pensioenambitie


Begrenzing marktwaardering pensioenverplichtingen


Drie misverstanden en een paradox rond het pensioen


De zekerheid van pensioentoezeggingen


De gezondheidszorg in een macro-economisch perspectief(II)De ontwikkeling op lange termijn


De invloed van een slecht functionerende arbeidsmarkt op de werkgelegenheidscreatie door bedrijven