Auteur

Jasper de Winter

Misallocatie van kapitaal en arbeid in de Nederlandse economie toegenomen

In een economie zonder verstoringen hebben de productiefste bedrijven in een bedrijfstak, onder bepaalde voorwaarden, de grootste productie. Een theoretisch ideaal dat niet op lijkt te gaan in Nederland, waar de productiefste bedrijven moeite hebben met het aantrekken van kapitaal.

Bedrijfsinvesteringen sinds crisis sterker beïnvloed door schuldpositie bedrijf

De investeringsquote van bedrijven is sinds de financiële crisis flink gedaald. Wat is de rol van de financiële positie van het bedrijf hierbij? Volgens de economische schoolboekjes zou de schuld­positie van het bedrijf geen verschil moeten maken, maar is dat ook zo in de praktijk? Een analyse op basis van Nederlandse data.

Kredietaanvragen geconcentreerd bij financieel zwakke mkb-bedrijven


Herziening DNB-conjunctuurindicator


Verschillen in de kracht van het westerse herstel verklaard


Economisch herstel eurogebied laat op zich wachten


Voorspelkracht conjunctuurindicatoren eurogebied


Consument heeft rooskleurig beeld van economie