Auteur

Jan Rouwendal

Grondmarkt en grondbeleid vertragen woningbouw

Terwijl de koopwoningprijzen de laatste jaren steeds nieuwe records bereiken, blijft de jaarlijkse bouwproductie vrijwel gelijk. Deze paradoxale ontwikkeling valt te begrijpen vanuit het functio­neren van de grondmarkt en via het Nederlandse grondbeleid.

Woningbezit ter bekostiging van zorg en pensioen


Oudere huiseigenaren wonen langer zelfstandig dan huurders


De waarde van natuur afgemeten aan woningprijzen


Zelffinanciering: praktisch mogelijk?


Hoge-snelheidstreinen in Nederland


Netto contante waarde en toekomstige generaties