Auteur

Jan Möhlmann

China concurreert met regio’s buiten de Randstad

De Nederlandse importen van goederen vanuit China zijn sterk gestegen: van 8,8 miljard euro in 2000 tot 36,6 miljard euro in 2016. De handel biedt enerzijds kansen voor Nederland als transportland, anderzijds concurreren de Chinese importen met Nederlandse producten.

Veel financiële routes van Nederland naar doorsluislanden

Nederland heeft een van de grootste voorraden aan inkomende en uitstaande buitenlandse directe investeringen ter wereld. Op basis van een steekproef door DNB kunnen de bestemmingslanden van deze uitgaande stromen in beeld worden gebracht.

Ongelijke verdeling subsidies verstoort woningmarkt

Een overzicht van de omvang van de subsidies per type woning en per inkomenscategorie.

Belang BRIC-landen voor Nederland


Waarom topbeloningen sneller groeien


De regionale schokbestendigheid van de Nederlandse economie


Vijftig jaar voordeel van de Interne Markt