Auteur

Jacob Veenstra

Woningmarktregio’s en de schaal van woningcorporaties

De vorming van woningmarktregio’s is voor corporaties een goede aanleiding om de schaal en het werkgebied te overwegen.

Discussie: Kredietgarantie voor corporaties is goud waard


Kredietgarantie voor corporaties is goud waard


Schaalparadox bij woningcorporaties


Grote verschillen in doelmatigheid woningcorporaties