Auteur

Jaap Bikker

Schaalvoordelen vrijwel verdwenen bij beleggingen door pensioenfondsen

Jaarlijks fuseren kleine pensioenfondsen omdat dat kosten­efficiënter zou zijn. Maar zijn de schaalvoordelen die deze fusies rechtvaardigen eigenlijk nog wel aanwezig?

Marktwerking heeft geleid tot meer concurrentie tussen zorgverzekeraars

De markt van ziektekostenverzekeringen is sinds de stelselherziening sterk veranderd. De concurrentie tussen zorgverzekeraars is daarbij een belangrijk element. In hoeverre is die concurrentie veranderd door de ­hervorming van 2006, en wat zijn daarvan de gevolgen?

Meer concurrentie tussen banken sinds Europees bankentoezicht

Om het Europese bankentoezicht te versterken begon op 4 november 2014 een gezamenlijk toezichtkader, het Single Supervisory Mechanism (SSM). Een van de doelen was om een internationaal speelveld tussen banken te bevorderen. Wat voor effect had dit op hun marktmacht en concurrentie?

Kuddegedrag van pensioenfondsen bij staatsobligaties

Kuddegedrag van grote beleggers kan instabiliteit op de financiële markten veroorzaken. Gaat dit ook op voor het beleggingsgedrag van Nederlandse pensioenfondsen bij de handel in ­staatsobligaties, hun grootste beleggingscategorie?

Hoogte spaarrente en overstapgedrag

Wanneer spaarders hun spaargeld verschuiven tussen banken, letten ze, onder normale economische omstandigheden, op het renteverschil tussen die banken. Tijdens een crisis spelen renteverschillen echter geen rol meer, omdat spaarders hun geld liever in veiligheid brengen.

Organisatorische efficiëntie en schaaleffecten bij pensioenfondsen

Kleine Nederlandse pensioenfondsen laten substantiële schaalvoordelen onbenut.

Lagere spaarrente bij hogere kredietwaardigheid van bank


Schaalvoordelen bij de organisatie van het algemeen lokaal bestuur


De optimale schaal van pensioenfondsen


Beleggingsrisico van pensioenfondsen en verzekeraars


Witwassen door misbruik internationale handel


Reactie op: Invloed concurrentie op hypotheekrente


Schaaleffecten van pensioenfondsen


Schaaleffecten van pensioenfondsen


Schaaleffecten van pensioenfondsen


Herstel aandelenmarkten is niet vanzelfsprekend


Anticyclische kapitaaleisen voor banken


Leeftijd en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen


De invloed van ligging en substitutie op de wereldhandel


Geavanceerdheid pensioenfondsen en hun beleggingsbeleid


Banken tussen vrijheid en regelgeving


Naschrift op: Efficiëntie van Nederlandse schadeverzekeraars


Efficiëntie van Nederlandse schadeverzekeraars


Determinanten van bancaire concurrentie


Fiscaal begunstigd banksparen


Beurskoersen en beleggingen van pensioenfondsen


Efficiëntie van pensioenfondsen


De marktmacht van grote banken


Indexatiebeleid van pensioenfondsen


Concurrentie en effici?tie van levensverzekeraars