Auteur

Jaap Abbring

Canon deel 23: Econometrie


Alternatieve Economentop met meer kwaliteit


Grensnut: Dynamisch kiezen en spelen


Moore vs Wright en het verval van de economische wetenschap


Promotiestudenten


Het belang van economisch onderzoek


Alvin Roth en de handel in economen